Aktiviteter

Idræt og bevægelse er en naturlig del af SFO’en.

På SFO’ens aktivitetsplaner er der fysisk aktivitet og bevægelse sat på flere gange ugentligt, f.eks. boldspil og bevægelseslege udenfor på multibanen eller i hallen/gymnastiksalen, BMX-ture i skoven, svømning og gåture til skoven.

I løbet af året har vi bl.a. cykeluger, ”anderledes OL”-uger og fodbold-, bowling- og bordtennisturneringer.

Vi er så heldige at have fantastiske udenomsarealer, en dejlig og meget stor naturlegeplads, med bålhus, eget shelter midt i en lille skov, BMX-bane, masser af asfalt til bl.a. cykler og rulleskøjter, en stor græsskråning med gode klatretræer samt mulighed for at benytte hal, gymnastiksal og skolens boldbaner.

Børnene inddrages løbende i evalueringen af aktiviteterne og får mulighed for at komme med forslag til nye lege og aktiviteter.

Vi prioriterer den ”frie leg”; børnene bestemmer selv, hvor de leger, hvem de leger med, og hvornår de leger.