Dagens gang

Her kan du læse om dagens gang i Munkholmskolens SFO fra morgen til eftermiddag og afhentning.

Morgen

SFO’en er åben før skoletid fra kl. 6:30-8:00.

Tempoet om morgenen er naturligvis lidt roligere end om eftermiddagen. Morgenstunden går for det meste med at blive rigtig vågen, spise morgenmad, hygge sig, spille, tegne, måske se lidt morgen-tv eller bare få en god snak med de voksne.

SFO’en giver morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra, og vi byder på cornflakes og havregryn. Morgenmaden er fremme i tidsrummet kl. 6:30 til ca. kl. 7:30.

Eftermiddag

Når børnene kommer fra skole er det meget vigtigt, at de henvender sig i receptionen, så vi kan krydse dem af. Herefter kan børnene deltage i mange forskellige aktiviteter, f.eks. en tur i hallen, udeleg, boldspil, bålhusaktiviteter, værksteder, cafémad, korte ture m.m.

Det er frivilligt, hvornår børnene spiser deres medbragte mad. I caféen vil der hele eftermiddagen være dækket op med vand og glas. Klokken 15:00 minder vi de børn, der endnu ikke har spist, om at gå til caféen og få lidt mad/frugt og vand.

Cafémad

En gang om ugen har børnene mulighed for at købe cafémad.

Børnene inddrages i videst muligt omfang i denne aktivitet.

På ugeplanerne kan I finde flere informationer om cafémad.

Afhentning

Når børnene går hjem eller bliver hentet, er det meget vigtigt, at de siger farvel til receptionisten, der har ansvaret for at sende alle børnene. Hvis børnene ikke afhentes i SFO’en, har de mulighed for at blive sendt på hele og halve klokketimer. Hvis barnet går til sport, musik eller lignende, sender vi også gerne hertil.