Historie

SFO’en ligger på Munkholmskolen i landsbyen Stevnstrup i Randers kommune. Stevnstrup ligger ca. 5 km udenfor Randers.

Vores SFO er en kommunal skolefritidsordning, som blev oprettet i 1985.

SFO’en er en ”Åben-plan-institution”. SFO’en ligger i skolens C-hus på både over- og underetagen.

På grund af pladsproblemer blev der 1995 oprettet en udegruppe i SFO’en. Børnene deltog klassevis med primærpædagogen og vores udegruppeansvarlige.

Disse grupper fungerede fire dage om ugen – én uge ad gangen. Indtil sommeren 2010 var udegruppen en integreret del af SFO’en.

Foråret 2004 startede for første gang en gruppe børnehavebørn i vores førskolegruppe – hos os kaldet Glidende overgang.

Børnene er i SFO’en om formiddagen og er en del af den samlede børnegruppe om eftermiddagen. Intensionen med dette forløb er at lette overgangen fra børnehave til skole/fritidsdel, så børnene får en tryg start.

Med ændringen af Folkeskoleloven d. 26. maj 2008 kom der krav om, at skolefritidsordninger skal udarbejde mål og indholdsbeskrivelser. Disse erstatter vores tidligere læreplaner.

I skoleåret 2009/10 startede vi et spændende indskolingssamarbejde med virke fra august 2010. SFO’ens personale indgår om formiddagen i undervisningen på skolen indtil kl. 13:40, hvor skoledagen slutter for alle børn i indskolingen.

Med vores indskolingssamarbejde følger en anderledes SFO-hverdag. Vi arbejder til stadighed på at være i udvikling og skabe en fritidsdel der tilgodeser børnenes behov.