Mål for studerende

Munkholmskolens SFO er fast praktiksted for VIA University/Randers.

Vi modtager hvert år til den 1. juni og 1. december studerende, der skal ud i deres lønnede praktikker.

Dette skyldes, at Randers Kommune har forpligtet sig til at stille et antal praktikpladser til rådighed i kommunen, og vi følgelig er en del heraf.

De studerende indgår i personalenormeringen og er derfor at regne, som ”faste medarbejdere” i den periode, de er tilknyttet huset. Som studerende vil man have timer i såvel skole- som fritidsdelen, hvor man skal planlægge og gennemføre forskellige forløb. Som udgangspunkt vil timerne primært være skemalagt i skolens indskolingshus samt i SFO delen.

Vi er glade for at være praktikinstitution, da vi herigennem får nye input, som er med til at skabe refleksioner hos personalet – så vi kan udvikle vores praksis til fælles bedste for såvel børn som forældre.