SFO'ens opbygning

Vores institution er opbygget som en ”åben plan-institution”, hvor alle børn færdes i hele SFO’en.

Da SFO’en ikke er stueopdelt er der tilknyttet primærpædagoger til de forskellige klasser. Primærpædagogerne er samtidig en del af vores indskolingssamarbejde og varetager i fritidsdelen specifikt forældrekontakten og samler informationer i forhold til de enkelte børn.

SFO’en er bygget op omkring en reception, hvor alle børn tjekker ind og ud, og fremmødet bliver registreret. Receptionisten er primært lukkevagten og denne person har ansvaret for at sende børnene, tage telefon og cirkulere rundt i SFO’en.

Caféen er et andet centralt område i SFO’en og her kan børnene spise deres mad hele eftermiddagen. Receptionisten er også caféansvarlig og minder evt. børnene om at spise deres eftermiddagsmad. En gang ugentligt er der mulighed for at købe cafémad i SFO’en, og børnene inddrages i det praktiske arbejde i den forbindelse.