Vision

SFO'en på Munkholmskolen arbejder ud fra en vision, mission og strategi.

Vision

SFO'en:

 • ønsker at give vores børn ro og tryghed via rammer og muligheder, så de også herigennem kan udvikle sig individuelt og harmonisk.
 • lægger vægt på oplevelser i naturen og fysisk udfoldelse.
 • ønsker gennem daglige gøremål at opdrage til ansvarlighed i forhold til en selv og fællesskabet.
 • lægger vægt på respekt for den enkelte i en dagligdag, hvor der skal være plads til smil og humor.
 • stiller krav til forældre og børn og forventer også, at kravene er modsatrettede.
 • lægger vægt på ”Frihed under ansvar” for børnene.
 • mener, at man gennem de små ting i hverdagen lægger grundlaget for de store ting i fremtiden.
 • ønsker at opdrage børnene til ”VI-børn frem for JEG-børn”.
 • vil opbygge børnenes selvværd.
 • ønsker at opdrage til selvhjulpenhed.

Mission

At bidrage børnene:

 • selvhjulpenhed – både psykisk som fysisk
 • ansvarlighed – overfor såvel personer som ting
 • stillingstagen
 • hjælpsomhed
 • glæde og humor
 • at vælge TIL frem for FRA
 • at arbejde ud fra lystprincippet
 • frihed under ansvar
 • et supplement til hjemmets opdragelse
 • kulturformidling
 • medbestemmelse

Strategi

For at realisere visionerne arbejdes der med nedenstående strategier:

Fysiske aktivitet og udfoldelse

 • Udeleg
 • Svømning
 • Idrætshallen
 • Gymnastiksalen
 • Ture ud af huset
 • Overnatninger
 • Overlevelsesture

Naturformidling/”Den grønne profil”

 • Udegruppe
 • Naturoplevelser
 • Fisketure
 • Overlevelsesture
 • Besøg på Naturskole
 • Ture i lokalområdet

Inddragelse i daglige gøremål

 • Cafe hjælpere
 • Cafesalg
 • Fælles oprydning
 • Maddage/madlavning
 • Inddragelse i indkøb
 • Medinddragelse i reparationer m.m.
 • Vedligeholdelse af vores materialer

Kreativitet i dagligdagen

 • Værksteder
 • Projekter
 • Spil