UU's vejledning

UU vejleder eleverne i udskolingen om deres muligheder efter 9. klasse og vurderer, om eleverne er uddannelsesparate.

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UU rådgiver om bl.a. uddannelse og job og har til opgave at lave kollektiv vejledning for alle elever i 7.-10.

På alle grundskoler er der tilknyttet en UU-vejleder. UU-vejlederen kan bl.a. hjælpe eleverne med at:

  • at udarbejde deres uddannelsesplan i 8., 9. og 10. klasse
  • afklare ønsker til uddannelse og erhverv m.m. efter grundskolen
  • finde oplysninger om og besøg på ungdomsuddannelserne m.m.
  • finde oplysninger om arbejdsmarkedet
  • finde praktiksteder
  • lave en ansøgning til uddannelse efter grundskolen

Du kan læse mere om UU Randers og vejledning i 7.-10. klasse her.

Munkholmskolens UU-vejleder

Munkholmskolens UU-vejleder er Rikke Mejlby Kramer.

Rikke kan træffes på telefon 24 90 05 50 eller e-mail rikke.mejlby.kramer@randers.dk.