Sponsering

Princippet for sponsering skal definere rammerne for sponsering på skolen. Ved sponsering forstås gaver, penge, ydelser, som skolen modtager i form af noget særligt/ekstra, der gives til gavn for skolen. Modtagne midler må ikke påvirke skolens samlede budgettildeling.

Folkeskolen er gratis og alle udgifter afholdes som udgangspunkt af skolen for de kommunalt bevilgede midler.

Skolen kan modtage sponsorstøttet undervisningsmateriale og inventar, men dette må aldrig blive en forudsætning for skolens drift.

Der skal være tale om neutrale materialer, og der kan ikke stilles krav om betingelser eller indflydelse på undervisningen.

Materialet må ikke indeholde opfordringer til elever, forældre eller lærere om at købe eller anvende specielle produkter.

Samarbejdet mellem skolen og en sponsor kan ikke forpligte skolens parter i forhold til sponsors produkter.

Aftaler om sponsering indgås af skolens ledelse.

Skolebestyrelsen orienteres om konkrete tilfælde af sponsering.

Kvalitetssikring

Hver enkelt sag evalueres på et skolebestyrelsesmøde.

 

Vedtaget januar 2021