Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen er en bestyrelse, der består af syv forældrevalgte medlemmer. Herudover er der to medarbejderrepræsentanter og to elever fra elevrådet. I skolebestyrelsens møder deltager desuden skoleleder og viceskoleleder.

Det er skolebestyrelsens opgave at være bindeled mellem kommunal bestyrelsen, skolen og forældrene. Ligeledes er det bestyrelsen, der fastsætter principperne for skolens virksomhed inden for de rammer og mål, som kommunalbestyrelsen vedtager. Disse principper gælder bl.a. elevernes timetal, specialundervisning, samarbejde mellem skole og hjem, underretning til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen og fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Disse principbeslutninger ligger til grund for afgørelsen af, hvor megen tid skolen skal bruge til bestemte opgaver, og dermed også for hvilke opgaver, der kan løses.

Forældrene er altid velkomne til at rette henvendelse til skolebestyrelsen om problemer og spørgsmål i forbindelse med deres skolegang.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Eline Crossland
E-mailadresse: elinecrossland@gmail.com

Næstformand

Lise Bach-Sørensen
E-mailadresse: lise.rush@gmail.com

Forældrerepræsentanter

Claus Bisgaard
E-mailadresse: fam@bisgaard.net

Ellen Eskelund
E-mailadresse: 
ellen.eskelund@gmail.com

Kasper Høegh Stjernvik
E-mailadresse: kha@huj.dk

Noor Hanna
E-mailadresse: noor_hanna@outlook.dk

Christian Lagoni
E-mailadresse: christian@lagoni.net

Karsten Risgaard
E-mailadresse: Neteankerstjerne@hotmail.com

Ledelsesrepræsentanter

Lars Højholdt Adamsen, Skoleleder
Telefon: 89 15 40 42
E-mailadresse: Lars.Hojholdt.Adamsen@randers.dk

Anne Berg Engersgaard Rafn, Viceskoleleder
Telefon: 89 15 40 41
E-mailadresse: anne.rafn@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Kåre Printz Ringbæk
E-mailadresse: krex0002@rksit.dk

Susie Søndergaard
E-mailadresse: susi0156@rksit.dk