Bevægelse og leg

Bevægelse i løbet af skoledagen skal fremme sundhed blandt eleverne og understøtte deres motivation, trivsel og læring.

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig 45 minutter i gennemsnit i løbet af skoledagen. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:

 • Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden.
 • Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
 • Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv (som f.eks. idrætsforeninger eller kulturforeninger) og strække sig over længere tid.

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Eksempler på aktiviteter

 • Bevægelse med fokus på at understøtte det sociale aspekt i klassen/elevgruppen
 • Stjerneløb – der har været fagligt understøttende
 • Diverse løb
 • Boldspil af forskellig art
 • Høj puls med løb
 • Atletik på forskellige niveauer
 • Brug af multibanen til diverse spil/aktiviteter
 • Zumba i hallen for alle indskolingseleverne
 • Bevægelse med fokus på krybe, kravle, hoppe, klatre, løbe m.m.
 • Løbescramble
 • Brug af IPads i bevægelsestimer
 • CL med fokus på dansk og ordsprog
 • Cykelstafet med opgaver i ordklasser

Tiltag for personalet

 • Udarbejdet idékatalog til bevægelsesaktiviteter
 • Idemapper i de respektive huse med ideer til aktiviteter
 • Afholdt intern inspirationsdag med øvelser for personalet
 • Bevægelseskoordinatorer uddannet og deltagende i Randers kommunes uddannelsesforløb
 • Kommende børnehaveklasse deltager i RGF’s bevægelsestilbud
 • Idéudveksling mellem kolleger på personalemøder

Rekvisitter/indkøb m.m.

 • Der er indkøbt forskellige materialer til brug i bevægelsestimer.
 • Børnene har i de understøttende timer lavet trækasser, der er placeret i området, og som kan bruges til opgaver i bevægelsestimerne.
 • Optegning af ”leg på streg” i skolegården/området
 • Etablering af ”fagligt understøttende bibliotek” med opgaver til bevægelsesdelen
 • Optegning af cirkler under halvtagene på skolen til løb/bevægelse
 • Etablering af multibane