Klassedannelse

Formålet er at lave så homogene og velfungerende klasser som muligt – både socialt og fagligt.

Når der er 29 eller flere børn, der starter i 0. klasse, skal der dannes to (eller flere) klasser.

Klassedannelse ved skolestart


Klassedannelsen er af stor betydning for hele skolegangen, og der gøres derfor et grundigt forberedende arbejde for at få dannet velfungerende klasser. Arbejdet foregår primært i GO-perioden.
Klassedannelsen foretages af skoleledelsen, og der tages højde for flere forskellige forhold:

  • Der er tæt kontakt med de børnehaver børnene kommer fra, og børnehavernes erfaringer tages i betragtning ved klassedannelsen.
  • Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i klasserne.
  • En ligelig fordeling af antallet af elever i klasserne på de enkelte årgange.
  • Klasserne bør blandes af børn, der bor tæt på og længere væk fra skolen.

Ny klassedannelse undervejs i skoleforløbet

Hvis skolen vurderer, at der er behov for en ny klassedannelse undervejs i skoleforløbet bør et eller flere af følgende punkter forfølges:

  • et forbedret undervisningsmiljø
  • et forbedret socialt miljø
  • en mere ensartet klassestørrelse
  • en mere ligelig kønsfordeling
  • en bedre udnyttelse af skolens ressourcer

Ved klassedannelsen tilstræbes det altid at danne de bedst mulige læringsfællesskaber.

Kvalitetssikring

Orientering på bestyrelsesmøder