Kørsel med elever i private biler

Sikker transport af elever

Som udgangspunkt kører personalet ikke med elever i egen bil. Undtagelser forekommer for eksempel kørsel af elever på hold med særlig tilrettelagt undervisning.

Ved personalets kørsel med elever i egen bil indhentes tilladelse hos forældrene.

Bilen skal være lovlig, eleverne er fastspændt med sikkerhedssele og den lovpligtige forsikring skal være i orden.

Personalet skal til hver en tid kunne fremvise et gyldigt kørekort.

En gang årligt bliver medarbejderne bedt om at fremvise et gyldigt kørekort samt at udfylde og underskrive dokumentet ”Kontrol af kørekort”, som opbevares i medarbejderens P-sag.

Kvalitetssikring

Har princippet vagt udfordringer?
Årligt på et bestyrelsesmøde.

 

Vedtaget januar 2021