Skole-hjem-samarbejdet

Hovedformålet med skole-hjemsamarbejdet er at give det enkelte barn den bedst muli-ge basis for at tilegne sig læring og trivsel i skolen. Grundlaget er det fælles ansvar, som skolens personale og forældre har for børnene.

Der tilstræbes en ligeværdig dialog mellem forældre og skolen, der bygger på konstruktiv medvirken fra begge sider.
Skole og forældre har et fælles ansvar for, at samarbejdet lykkes. Det bedste grundlag for dette er gensidig tillid og god tone. Det gøres klart overfor alle forældre, hvad skolen forventer af dem, og hvilke forventninger de kan have til skolen.
For at opnå bedst mulig trivsel og faglig udvikling for alle elever, opfordrer skolen alle forældre til at deltage aktivt i fællesskabet omkring klassen og årgangen.
Det er i det daglige samarbejde vigtigt, at en hurtig kontakt mellem skole og forældre medvirker til, at aktuelle problemer løses snarest til gavn for barnet. Den daglige kontakt mellem skole og hjem sker hyppigst via Aula. Alt efter henvendelsens karakter kan personlig/telefonisk henvendelse anvendes.

Hvert år afholdes der et forældremøde og mindst en skole-hjemsamtale.

Dette kan suppleres med:

  • Kontakt på Aula både til hele klassen og til enkelte familier
  • Ekstra forældremøder i forbindelse med lejrskole eller lignende
  • Ekstra skole-hjemsamtaler
  • Netværksmøder, hvor eksterne samarbejdspartnere som for eksempel UU-vejleder og skolepsykolog kan deltage
  • Møder eller telefonsamtaler om bestemte problemstillinger

Kvalitetssikring

Løbende evaluering af rammerne

 

Vedtaget december 2021