Munkholmskolen

Et godt valg

Skolens profil

Se vores profilvideo. Skolen ligger i Stevnstrup i et børnerigt område i rig udvikling.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, administrativt personale, SFO og SSP-kontaktlærer.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.

Forældretilfredshed

Se resultaterne af den seneste tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet i år 2020.