Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Munkholmskolen.

Skolebus

Du kan se køreplanerne for skolebussen her.

Skolevejens trafiksikkerhed

P-området ved skolen blev i 2003 gennemgribende renoveret og tilpasset den stærke trafik til skolen omkring kl. 8:00.

Der er 10 P-pladser med tidsbegrænset parkering af hensyn til aflevering af børn til såvel skole som børnehave.

Området mellem Bymarksvej og Munkholmvej (de veje, der fører biltrafikken til skolen) er en 40 km-zone.

Elever, der er skolebusberettiget, bliver afhentet i henhold til en busplan (Langå Kommunes skolebus linje 6). Busplanen udleveres fra kontoret.

Offentlig transport

Bus 231 og 73 kører til Stevnstrup fra Langå og Randers.

Du kan se køreplanen på Midttrafiks hjemmeside.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.