Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Munkholmskolen.

P-området ved skolen blev i 2003 gennemgribende renoveret og tilpasset den stærke trafik til skolen omkring kl. 08.00.

Der er 10 P-pladser med tidsbegrænset parkering af hensyn til aflevering af børn til såvel skole som børnehave.

Området mellem Bymarksvej og Munkholmvej (de veje, der fører biltrafikken til skolen) er en 40 km-zone.

Skolebus

Der kører skolebus til Munkholmskolen.

Elever, der er skolebusberettiget, bliver afhentet i henhold til en busplan.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Desuden kører bus 231 til Stevnstrup fra Langå og Randers.

Du kan se køreplanen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.