Skolens profil

Munkholmskolen er en skole med elever fra 0.-9. klasse.

Munkholmskolen ligger i Stevnstrup otte km fra Randers bycentrum i et boligudviklingsområde og dermed et børnerigt område. Aktuelt er skolens elevgrundlag kraftigt stigende med sikkerhed for to klasser på hvert årgangsspor.

Skolen er organiseret i indskoling, mellemtrin og udskoling, uden at der er adskillelse mellem grupperne. Personalet har mulighed for at komme på alle klassetrin – afhængig af fagfordelingen.

Munkholmskolen er en dynamisk, åben skole, hvor det børnenes forskellighed anerkendes som en mangfoldig ressource, og hvor de udfordres fagligt og socialt, så de lærer og udvikler sig optimalt ud fra deres iboende potentiale.

Munkholmskolen er et trygt læringsmiljø, hvor kreativitet, glæde, nysgerrighed og mod til nytænkning karakteriserer hverdagen. Vi danner – og uddanner – børnene til at tage ansvar for sig selv og fællesskabet og til selvstændigt og kritisk at tage del i det demokratiske land, vi lever i. Vi er en fagligt stærk skole, hvor vi professionelt arbejder med at udvikle vores undervisning og pædagogik til gavn for børnenes læring og udvikling.

Forældresamarbejdet mellem skole og hjem er præget af gensidig ansvarlighed i forhold til denne opgave og respekt for de forskellige roller, vi spiller i forhold til børnenes læring og udvikling. Forældrene opdrager børnene, skolen socialiserer børnene, og vi arbejder med udgangspunkt i Munkholmskolens visioner.