Praktik på Munkholmskolen

På Munkholmskolen er det muligt at komme i praktik som lærerstuderende.

Munkholmskolen er indgået i et partnerskab med læreruddannelsen i Aarhus. Det betyder, at vi modtager lærerstuderende i praktik på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret.

De studerende på 1. årgang skal være observerende og spørgende. Deres opgave er at aflæse klasseledelse, didaktisk kompetence (planlægning af undervisning) og relationskompetence (kontakten til den enkelte elev).

De studerende kommer i klasserne i forskellige fag – varierende fra to til ni lektioner om ugen. Praktiklærerne (lærere ved Munkholmskolen) holder vejledningstimer med de studerende i løbet af perioderne.

Vi er klar over, at det er en forstyrrelse i den daglige undervisning, men har samtidig en forventning om, at vi på denne måde er med til at uddanne velkvalificerede lærere til den danske folkeskole. Undervejs vil de nye pædagogiske og faglige strømninger uden tvivl blive en del af hverdagen på Munkholmskolen og være med til at give et løft til vores pædagogiske og faglige arbejde.

Vi glæder os til at modtage nye studerende. Vi forventer et positivt og givende samarbejde i en tæt dialog mellem de studerende, lærerne, eleverne og forældrene i de involverede klasser.