Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Alle skolens undervisningsmaterialer er registreret på det pædagogiske læringscenter, så både elever og personale altid kan få at vide, hvilke materialer der findes, og hvor de befinder sig.

Læringscentret er et naturligt samlingssted, hvad angår læsning, edb og projektorienteret undervisning.

Lokalet står åbent hele skoledagen for enkeltudlån, og når der er en skolebibliotekar til stede, er alle – både elever og personale – velkomne til at få hjælp og inspiration.

Her på skolen kommer eleverne ca. en gang om ugen for at låne bøger med hjem. De præsenteres for nye materialer, får læst op, orienteres om nye tiltag, bliver undervist i biblioteks- og internetsøgning og får i det hele taget en god oplevelse.

Desuden kan de, så tit det er nødvendigt, gå på skolebiblioteket for at søge på nettet og låne bøger til både læsetræning og løsning af opgaver i de forskellige fag.

Styrkelse af læse- og lærelysten

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læse- og lærelyst, og der skal gives mulighed for faglig fordybelse. Det er meget vigtigt for elevernes læseindlæring, at de ofte får læst højt både i skolen og hjemme. Det pædagogiske læringscenter har derfor udarbejdet nogle lister over egnede bøger, der kan fås på skolebiblioteket.

Når eleverne kan læse selv, er det vigtigt, at I som forældre opfordrer dem til at låne bøger fra skolebiblioteket. Her kan både deres dansklærer og skolebibliotekaren hjælpe eleverne med at finde bøger, der passer til deres læsestandpunkt og deres interesser.

Det fremgår af elevernes skema, hvornår de skal på biblioteket, og det er vigtigt, at bøgerne kommer op af skoletasken og bliver brugt derhjemme.

I er velkomne til at bede skolebibliotekarerne om at finde egnede højtlæsningsbøger. Mange af vores billedbøger egner sig især til en hyggestund på skødet af mor eller far. Skolebiblioteket har rigtig mange gode bøger, der kan læses højt for børn i alle aldre.

Bemanding på læringscentret

Skolebibliotekarerne er Jette Vejrum og Mie Kanne Hansen.

Læringscentret kan kontaktes på telefon 89 15 40 45.