Læringscenter

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.

Det centrale ved læringscentret er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Hvad er et læringscenter?

Læringscentret var før i tiden (og er nogle steder stadig) kendt som skolebiblioteket.

Betegnelsen "det pædagogiske læringscenter" signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale.

Det pædagogiske læringscenter stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Munkholmskolens læringscenter

Alle skolens undervisningsmaterialer er registreret på det pædagogiske læringscenter, hvilket bevirker, at både elever og personale altid kan få at vide, hvilke materialer der findes, og hvor de befinder sig.

Det er et naturligt samlingssted, hvad angår læsning, edb og projektorienteret undervisning.

Lokalet står åbent hele skoledagen for enkeltudlån, og når der er en skolebibliotekar til stede, er alle – både elever og personale – velkomne til at få hjælp og inspiration.

Her på skolen kommer eleverne ca. en gang om ugen for at låne bøger med hjem. De præsenteres for nye materialer, får læst op, orienteres om nye tiltag, bliver undervist i biblioteks- og internetsøgning og får i det hele taget en god oplevelse.

Desuden kan de, så tit det er nødvendigt, gå på skolebiblioteket for at søge på nettet og låne bøger til både læsetræning og løsning af opgaver i de forskellige fag.

Styrkelse af læse- og lærelysten

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læse- og lærelyst, og der skal gives mulighed for faglig fordybelse. Det er meget vigtigt for elevernes læseindlæring, at de ofte får læst højt både i skolen og hjemme. Det pædagogiske læringscenter har derfor udarbejdet nogle lister over egnede bøger, der kan fås på skolebiblioteket.

Når eleverne kan læse selv, er det vigtigt, at forældrene opfordrer dem til at låne bøger fra skolebiblioteket, hvor både deres dansklærer og skolebibliotekaren kan hjælpe dem med at finde bøger, der interesserer dem.

Det er vigtigt, at I opmuntrer jeres børn til at låne bøger på skolebiblioteket. Her er både deres dansklærer og en skolebibliotekar til stede. De hjælper eleverne med at finde netop de bøger, der passer til deres læsestandpunkt og deres interesser.

Det fremgår af elevernes skema, hvornår de skal på biblioteket, og det er vigtigt, at bøgerne kommer op af skoletasken og bliver brugt derhjemme.

I er velkomne til at bede skolebibliotekarerne om at finde egnede højtlæsningsbøger. Mange af vores billedbøger egner sig især til en hyggestund på skødet af mor eller far. Skolebiblioteket har rigtig mange gode bøger, der kan læses højt for børn i alle aldre.