Udskoling

Udskolingen foregår fra 7.-9. klasse. Her skal eleverne deltage i vejledningsaktiviteter og beslutte, hvad de skal efter 9. klasse.

Munkholmskolen har en god og velfungerende udskoling. Vi har tradition for, at vores elever præsterer godt til de afsluttende eksamener, og vi vægter fagligheden højt.

Formålet med udskolingen er at styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, så man kan sikre målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

I løbet af udskolingen vil eleverne bl.a. skulle udarbejde en uddannelsesplan, i erhvervspraktik og gennemføre et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, de overvejer at tage.

Du kan læse mere om vejledningsaktiviteterne i udskolingen her.

Valgfag

Munkholmskolen arbejder hele tiden målrettet på, at udvikle og forbedre udskolingens valgfag. Vi ser det som vigtigt at have et varieret udvalg til gavn for vores elever. Valgfag udbydes til 7.-9. klasse. Vores valgfag ændrer sig fra skoleår til skoleår. Der vælges valgfag én gang i løbet af et skoleår.

Vores udskoling har følgende valgfag:

 • Musik
 • Håndværk og design
 • Madkundskab
 • Billedkunst
 • Kodning
 • Kinesisk
 • Juniorleder

Læsning i udskolingen

Målet for læsning på de ældste trin er fortsat at udvikle læsefærdigheder og -strategier.

Der arbejdes med selvstændig læsning og tilegnelse af viden gennem læsning.

Der arbejdes med læsehastighed og -sikkerhed, læseforståelse og anvendelse af det læste.

Lysten og glæden ved at kommunikere bør være i fokus. Der arbejdes bevidst med læselyst, hvor eleverne inddrages i valg af form og indhold. Eks. læselystkampagner, læseklubber med interesselæsning, forfatterbesøg osv.

Der arbejdes med følgende læseforståelsesstrategier:

 • Forforståelsesstrategier
 • Hukommelsesstrategier
 • Overvågningsstrategier
 • Organiseringsstrategier
 • Elaboreringsstrategier

Det forudsættes at kap. 1-4 i ”Læs på” er gennemgået på de ældste klassetrin.

Eleverne bør kunne læse med en hastighed på 170-250 ord i minuttet (fagtekster/alderssvarende tekster). Tekstens sværhedsgrad skal passe til elevens læseudviklingstrin.

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I udskolingen, som er det sidste kapitel i grundskolen fra 7.-9. klasse, består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Mange børn i 13-15 års alderen kan have brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. Pubertetsbarnet er mentalt under ombygning og kan have svært ved at aflæse lærerne eller kammeraterne og deres grunde til at sige og handle, som de gør. Sammenholdt med barnets egne humørsvingninger, behov for at teste sig selv og andre samt lyst til at måske prøve forskellige identiteter af, kan det gøre årene i udskolingen forvirrende og belastende for barnet. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.

For nogle elever og forældre er udskolingen sidste udkald for at få de faglige færdigheder på plads inden valg af 10. klasse eller ungdomsuddannelse. I elevplanen kan du få indtryk af eventuelle faglige udfordringer hos dit barn. På 8. og 9. klassetrin er elevplanen en elev- og uddannelsesplan, som kan hjælpe eleven til at træffe sine valg om skole og uddannelse. Den hjælper samtidig dig som forælder med at få overblik over dit barns beslutningsgrundlag, så I sammen kan drøfte eventuelle dilemmaer omkring uddannelsesvalget.

På mange skoler er der nye klassesammensætninger fra 7. klassetrin, og der skal måske bruges kræfter på at skabe gode vilkår for klassens trivsel og forældresamarbejdet. Selvom eleverne nu er unge mennesker med egne meninger og ofte veludviklede sociale kompetencer, spiller forældregruppens samarbejde og opbakning stadig en central rolle for klassens miljø og forudsætninger for læring.

Læs mere på EMU - Danmarks læringsportal.