Den åbne skole

Samarbejdet skal øge elevernes kendskab til det helt lokale og omgivende samfund og de muligheder det rummer.

Samarbejdet skal sammen med den almindelige undervisning give eleverne et bredt perspektiv på arbejdsliv, kultur, natur og demokrati.

Eleverne på Munkholmskolen vil i løbet af deres skoletid stifte bekendtskab med:

  • Naturen
  • Erhvervslivet
  • Foreningslivet
  • Demokrati i praksis
  • Historiske kulturinstitutioner
  • Kunstneriske kulturinstitutioner
  • Uddannelsesinstitutioner

Aktiviteterne kan foregå på Munkholmskolen ved besøg af eksterne samarbejdspartnere eller ved besøg uden for skolen.

Den præcise udmøntning af dette foretages af den enkelte klasses lærere.

Kvalitetssikring

Alle samarbejdsforløb skal så vidt muligt evalueres af samarbejdspartnere, den undervisningsansvarlige og eleverne.

Skolebestyrelsen drøfter i forbindelse med årshjulet, hvordan skolen lever op til de fastsatte principper for den åbne skole, og om der er behov for revidering af principperne.