Foto/billeder og video

Skolen har stor fokus på, at offentliggørelsen af foto/billeder og video skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik.

For bedst muligt at sikre, at ingen personer med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, har vi formuleret disse retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video.

Billeder, video- og lydoptagelser på skolen

Billeder, video- og lydoptagelser må normalt ikke finde sted på skolen medmindre disse skal bruges i undervisningen.

Forældre og ansatte kan dog lave foto- og videooptagelser af børn ved:

  • Børnenes første skoledag
  • Ved arrangementer i forbindelse med emneuger og –dage
  • Ved sociale arrangementer i klassen/SFO
  • Ved skolefester

Alle foto- og videooptagelser ved sådanne arrangementer må ske uden gene for andre og må ikke deles offentligt.

Situationsbilleder

Situationsbilleder må offentliggøres uden samtykke. Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være legende børn i en skolegård. Et billede af børn i en undervisningssituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede.

Den afbildede må ikke med rimelighed kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Samtykke gives via Aula.

Portrætbilleder

Skolen offentliggør ikke portrætbilleder af personer, uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis et klassebillede.

Hvis skolen ønsker at offentliggøre portrætbilleder må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev/forældre.

Når der er tale om et billede af børn under 15 år er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse.

Samtykke gives via Aula.

Billeder, video- og lydoptagelser af ansatte

Billeder af ansatte betragtes som værende oplysninger af privat karakter. Skolen må derfor kun offentliggøre billeder af medarbejdere, hvis medarbejderne har givet udtrykkeligt samtykke hertil.

Samtykke gives via Aula

Kvalitetssikring

Princippet tages op løbende.

Har der været udfordringer med princippet?

Er der sket lovmæssige ændringer?