Mangfoldighedspædagogik

Hvert barn anerkendes for sine individuelle kompetencer og læringskompetencer.

Forskellighed anerkendes som en ressource. Vi arbejder på at udfordre alle børn fagligt og socialt, så barnet lærer og udvikler sig mest muligt.

Ved mangfoldighedspædagogik på Munkholmskolen forstår vi:

  • Alle børn er forskellige
  • Alle børn har ret til at være en ligeværdig del af et fællesskab
  • Alle børn skal kunne indgå i et socialt fællesskab, uden at det sker på bekostning af andres velfærd og trivsel
  • Alle børn skal hjælpes, støttes og udfordres for at realisere deres potentiale

Personalet på Munkholmskolen arbejder til stadighed på at udvikle pædagogikken og tilrettelægge undervisningen ud fra dette børnesyn med henblik på at udvide børnenes horisont for samfundet.

Kvalitetssikring

Skolebestyrelsen inspirerer skolens forældrekreds til aktivt at støtte op om skolens pædagogiske linje, sådan at der er plads til alle børn, og at forældrene understøtte skolens arbejde for at få det til at ske.

Når der laves brugertilfredshedsundersøgelser ønskes resultatet holdt op i mod princippet.